Card de Fidelitate

PROGRAMUL DE FIDELITATE  DIN  FARMACIILE SALVIAFARM

“REGULAMENT OFICIAL”

 

SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI

   Acest program de fidelitate este organizat şi desfăşurat de S.C. SALVIAFARM  SRL, cu sediul in str.Closca, nr.9, loc.Galati, judetul Galati, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului  sub        nr. J17/760/2006, cod unic de înregistrare RO 18639857.

   Participanţii la Program sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial stă la dispoziţia oricărui participant la program, pentru consultare, în fiecare farmacie SALVIAFARM sau pe site-ul : www.farmaciilesalviafarm.ro.

 

 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public.

SECTIUNEA 2.  ZONA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

  Programul de fidelitate este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României în farmaciile SALVIAFARM, cu posibilitate de extindere a desfăşurării lui şi la viitori parteneri(clinici, centre medicale,etc).

SECTIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI

   Programul de fidelitate a fost lansat la data de 2.06.2016 şi are durată nedeterminată, S.C. SALVIAFARM S.R.L. avand dreptul să hotărască în orice moment încetarea programului.   Inştiinţarea referitoare la încetarea programului va fi afişată in fiecare farmacie SALVIAFARM cu cel puţin 30 zile înainte de data încetării programului şi la eventualii parteneri din program, într-un loc vizibil. Programul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE

 ● Poate fi membru al programului de fidelitate SALVIAFARM  orice persoană fizică ce are domiciliul stabil în România şi a împlinit 18 ani. La program se poate participa numai prin completarea şi semnarea formularului de înscriere.

●Formularul de înscriere este accesibil în orice farmacie SALVIAFARM.

●Participantul este obligat să completeze integral formularul de înscriere, cu date reale şi citeţ.

●Participantul este, de asemenea, obligat să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în formularul de înscriere. Aceste câmpuri sunt : nume, prenume, sex, dată naştere, localitate, stradă, număr, judeţ/sector, mijloc de comunicare preferat, semnătură.

●Formularul de înscriere în program se completează şi se predă în oricare farmacie SALVIAFARM.

●Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete nu este valid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea acordarii unui card de fidelitate SALVIAFARM.

 

SECTIUNEA 5.  MECANISMUL PROGRAMULUI

●La baza programului de fidelitate se află cardul de fidelitate SALVIAFARM destinat participantilor(pacientilor) farmaciei SALVIAFARM. Falsificarea acestui card se pedepseşte conform legilor în vigoare.

 ●Cardul de fidelitate SALVIAFARM este nenominal şi este disponibil pe loc, gratuit, participantilor (pacientilor) în toate farmaciile SALVIAFARM, în schimbul completării şi semnării formularului de înscriere în programul de fidelitate SALVIAFARM.

 ●In urma completării şi semnării formularului de înscriere la Program, participantul (pacientul) primeşte un card de fidelitate SALVIAFARM.

5.1. Beneficiile cardului SALVIAFARM

     Cumpărând din oricare farmacie SALVIAFARM, participantul (pacientul) care utilizeaza cardul SALVIAFARM beneficiaza de reduceri  de pana la 10% functie de conditiile comerciale in care    s-au achizitionat produsele. Deasemenea va avea acces la toate promotiile, concursurile si campaniile aflate in derulare in lantul de farmacii SALVIAFARM.

  5.2 Conditii de utilizare a cardului SALVIAFARM  

● Posesorul de card  inainte de efectuarea cumparaturii, va preda farmacistului cardul pentru scanare si va beneficia de discount direct  doar la sumele platite  numerar sau cu card bancar. In caz contrar, nu va beneficia de discount direct si nici nu va beneficia de promotiile destinate posesorilor de card SALVIAFARM (cardul nu permite oferirea discountului ulterior momentului cumparaturii).

● La cumparaturile efectuate de participant (pacient), reducerea se aplica direct pe bonul fiscal,  conform politicii de discountare stabilita prin prezentul Regulament cu respectarea urmatoarelor reguli:

a) Discount-ul direct prin reducere de pret se aplica produselor doar cu conditia ca pretul final de vanzare cu amanuntul (rezultat in urma discount-ului acordat) sa nu fie mai mic decat costul de achizitie al produsului, conform reglementarilor legale in vigoare. In cazul in care, cu ocazia aplicarii discount-ului pretul de vanzare al produselor scade sub pretul de achizitie, discount-ul va fi redus in mod corespunzator astfel incat pretul final de vanzare al produselor si/sau serviciilor sa nu scada sub pretul de achizitie.

b) Nu se acorda discount daca produsul achizitionat se afla déjà intr-un tip de promotie.

●  In cazul în care participantul(pacientul) va returna un produs achiziţionat din oricare farmacie SALVIAFARM la cumpărătura căruia a folosit cardul de fidelitate, reducerea aferenta acelei cumpărături va fi anulata si  va primi doar suma initiala platita de acesta.

 ●Orice obiecţie în ceea ce priveşte reducerea acordata  poate fi acceptată doar cu condiţia prezentării bonurilor primite cu ocazia cumpărării.

 ●Cardul SALVIAFARM va fi inregistrat in programul calculatorului, moment în care farmacistul va avea acces la informaţii privind numele participantului(pacientului), valoarea cumparaturilor efectuate, reducerile acordate, participarea la promotii,etc.

    ● S.C. SALVIAFARM S.R.L. îşi rezervă dreptul de a invalida orice card de fidelitate SALVIAFARM care a fost folosit încălcându-se oricare dintre prevederile prezentului Regulament,  situatie in care odată invalidat, nu va mai fi reactivat. Posesorul cardului respectiv va pierde, pe o perioada de 6 luni posibilitatea de a mai detine un card de fidelitate SALVIAFARM. Dupa aceasta perioada poate beneficia în schimb de un nou card, completând un nou formular de card în oricare din farmaciile SALVIAFARM.

SECTIUNEA 6. CARDURILE DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE

   Dacă un card SALVIAFARM s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, trebuie anunţat imediat la numărul de telefon 0754076024, dedicat Programului de fidelitate SALVIAFARM. Odată cu înştiinţarea se vor comunica numele, adresa şi celelalte date de identificare ale titularului de card. Participantul care îşi pierde cardul sau îi este furat are dreptul la un nou card. Seria aparţinând cardului pierdut/furat va fi anulata, titularul de card urmând să completeze un nou formular de card în oricare  farmacie SALVIAFARM. Participantul va primi un nou card aferent cu o serie noua, fara plata  suplimentara din partea acestuia.

 

SECTIUNEA 8.  FUNCTIONAREA SERVICIULUI DEDICAT PROGRAMULUI DE FIDELITATE MODEL

    ● Posesorii de card pot obţine informaţii referitoare la funcţionarea Programului de fidelitate SALVIAFARM şi folosirea cardului apelând la numărul dedicat 0754076024, de luni până vineri in timpul saptamanii, în intervalul orar 09.00 – 18.00 sau la orice numar de telefon inscris pe spatele cardului de fidelitate.

    ●Titularul cardului va anunţa fără întârziere orice schimbare a informaţiilor personale, inclusiv modificările de adresă şi va anunţa pierderea, furtul sau deteriorarea cardului de fidelitate la numerele de telefon mentionate mai sus. In scopul protejării datelor personale ale participanţilor la programul de fidelitate, Operatorul va solicita anumite informaţii pentru a stabili identitatea clientului. Dacă Operatorul nu a stabilit în mod corespunzător identitatea clientului, el este îndreptăţit să refuze furnizarea de informaţii.

 

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

    Participantii isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei S.C. SALVIAFARM S.R.L., precum si pentru prelucrarea acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii farmaciilor SALVIAFARM, in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la farmaciile SALVIAFARM si a partenerilor din program (clinici, centre medicale,etc)

    S.C. SALVIAFARM S.R.L. este  inregistrata ca operator de date cu caracter personal cu numarul  12481 pentru scopul ”servicii de sanatate” in cadrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

   Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Programului si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la Program de Fidelizare si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

 

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL OFICIAL

  Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui participant la program în oricare farmacie  SALVIAFARM. Pentru informaţii suplimentare, se poate apela la numarul de telefon 0754076024, cu program saptamanal de luni pana vineri, între orele 09.00 – 18.00 .

   Prin participarea la acest Program, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

 

 SECTIUNEA 10. LITIGII

  Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.